Symulator PKP Energetyka S.A.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
03.2018

Mobilny symulator pojazdów specjalnych odpowiedzią CMGI Sp. z o.o.  na potrzeby szkoleniowe PKP Energetyki.

Symulator CMGI to nowoczesne rozwiązanie w postaci kompleksowego systemu symulacji zamontowanego na pojeździe ciężarowym marki IVECO (Typ: Daily, Model: D35C18), co zapewnia mobilność innowacyjnego urządzenia, a także gwarantuje możliwość realizacji szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta w ośrodkach szkoleniowych usytuowanych na terenie całej Polski.

Na pojeździe ciężarowym znajdują się dwa specjalistyczne pomieszczenia przystosowane do pracy z wykorzystaniem symulatora, zarówno instruktora, jak i osoby ćwiczącej.

STANOWISKO INSTRUKTORA

Stanowisko instruktora to przede wszystkim wysokowydajne stacje komputerowe oraz sprzęt audiowizualny, umożliwiające obserwację oraz komunikację osoby prowadzącej szkolenie z osobą ćwiczącą. Stanowisko instruktora udostępnia narzędzia pozwalające na pełną ingerencję prowadzącego ćwiczenie w przebieg scenariusza szkoleniowego realizowanego przez osobę ćwiczącą.

STANOWISKO SZKOLENIOWE

Stanowisko szkoleniowe to przede wszystkim odwzorowana kabina maszynisty pojazdu specjalnego – autorski projekt zespołu ekspertów CMGI Sp. z o.o. Kabina maszynisty składa się z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz trzech wymiennych emulatorów pulpitów umożliwiających prowadzenie szkoleń maszynistów obsługujących wybrane pojazdy specjalne, tj.:

 • Pulpit pojazdu specjalnego WM15P00 HB
 • Pulpit pojazdu specjalnego MTW 100.110
 • Pulpit pojazdu specjalnego PS00

System symulacji bazuje na innowacyjnym środowisku wirtualnym VBS3, którego szeroka gama narzędzi umożliwiła opracowanie w pełni funkcjonalnej wirtualnej rzeczywistości, pozwalającej na realistyczne odwzorowanie środowiska pracy maszynistów pojazdów specjalnych.

W skład systemu symulacji wchodzą:

 • Mapa wirtualna zawierająca rzeczywiste trasy kolejowe, po których poruszają się maszyniści pojazdów specjalnych;
 • Modele wirtualne odwzorowujące rzeczywiste obiekty, takie jak np. lokomotywa pojazdu specjalnego;
 • Logika działania zaimplementowana w opracowanych obiektach wirtualnych, umożliwiająca automatyczne funkcjonowanie elementów świata wirtualnej rzeczywistości;
 • Scenariusze symulacyjne odwzorowujące zdarzenia zarówno rutynowe, jak i sytuacje kryzysowe, które mogą się zdarzyć w trakcie prowadzenia pojazdu specjalnego.

System symulacji jest w pełni zintegrowany z opracowanymi emulatorami pulpitów pojazdów specjalnych, których budowa jest identyczna w stosunku do rzeczywistych urządzeń. Co więcej, wszystkie najważniejsze funkcje poszczególnych pulpitów zostały odwzorowane w systemie symulacji.

Producent

CMGI Sp. z o.o.  to innowacyjna firma działająca na polskim rynku, przede wszystkim w obszarze wirtualnej rzeczywistości, oferująca gotowe produkty najwyższej jakości w postaci systemów symulacyjnych. Spółka funkcjonuje od 2011 roku, a w okresie swojej działalności zrealizowała wiele projektów z zakresu symulacji wirtualnej dedykowanych do szkoleń podmiotów m.in. z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

CMGI Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie:

 • Innowacyjne symulatory dedykowane dla obszaru kolejnictwa,
 • Zaawansowane systemy symulacyjne działań taktycznych dla celów militarnych,
 • Kompleksowe symulatory dla służb ratowniczych i mundurowych,
 • Specjalistyczne trenażery oparte na systemie wirtualnej rzeczywistości,
 • Usługi tworzenia map wirtualnych, usługi opracowania wirtualnych scenariuszy szkoleniowych oraz inne usługi deweloperskie.

Kluczowe zasoby firmy  to przede wszystkim:

 • Zespół zarządzający posiadający wieloletnie doświadczenie w branży,
 • Zespół programistów i analityków o unikatowych kompetencjach,
 • Zaawansowane technologicznie produkty,
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie symulacji szkoleniowej.

Doświadczenie CMGI Sp. z o.o. opiera się na partnerskich relacjach oraz współpracy  z  kluczowymi klientami w obszarze militarnym, a także  na realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru symulacji wirtualnej, dedykowanych do szkoleń służb mundurowych.

Wszystkie produkty opracowywane przez CMGI Sp. z o.o. bazują na innowacyjnym środowisku wirtualnej rzeczywistości – Virtual Battlespace 3 (VBS3) oferowanym przez amerykańsko-czeską firmę Bohemia Interactive Simulations.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie PKP Energetyka logo

  PKP Energetyka logo

 • Powiększ zdjęcie Pojazd IVECO z zabudową kontenerową symulatora

  Pojazd IVECO z zabudową kontenerową symulatora

 • Powiększ zdjęcie Stanowisko instruktora z wyposażeniem

  Stanowisko instruktora z wyposażeniem

 • Powiększ zdjęcie Stanowisko szkoleniowe

  Stanowisko szkoleniowe

 • Powiększ zdjęcie CMGI logo

  CMGI logo