Symulator z dostawą do firmy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
11.2018

Pomysł stworzenia mobilnych symulatorów kolejowych, które będą wykorzystywane przez maszynistów w siedzibie przewoźnika nie jest nowy.

Pierwszym już działającym z powodzeniem jest zrealizowany przez CMGI mobilny symulator pojazdów specjalnych PKP Energetyka. Wcześniej tego typu symulator zbudował QUMAK, który nastawiony był na sprzedaż urządzeń przewoźnikom i ośrodkom szkoleniowym. Zupełnie inne podejście do tematu mobilnych symulatorów przyjęło powstałe w 2018r. Centrum Szkoleń Symulacyjnych.

Spółka opiera swoją działalność na wynajmie symulatorów pojazdów kolejowych różnych typów przewoźnikom. W ten sposób CSS chce ułatwić przewoźnikom oraz kolejowym ośrodkom szkolenia dostęp do symulatorów i realizacji obowiązku szkolenia maszynistów w symulatorach, który zacznie obowiązywać od 2019 roku.

Cechy Autonomicznego mobilnego centrum szkoleniowego:

 • Immersyjna kabina szkoleniowa z systemem ruchu 6DoF,
 • Zintegrowane stanowisko instruktora i obserwacyjne,
 • Rozwiązanie całoroczne wyposażone w urządzenia grzewczo klimatyzacyjne,
 • Autonomiczny system zasilania 30KW,
 • Dopuszczony do ruchu po drogach publicznych,
 • Możliwość dojazdu do klienta,
 • Wynajem na umówiony okres.

Niewątpliwie jest to ciekawa oferta, zwłaszcza dla przewoźników, którzy nie zdecydowali się na zakup własnego symulatora. Zdaniem CSS oferta zapewni przewoźnikom oszczędności wynikające z kosztów:

 • opracowania zakresu i procedury zakupu symulatora,
 • budowy lub adaptacji pomieszczeń,
 • zakupu urządzenia,
 • utrzymania, serwisowania i obsługi symulatora,
 • aktualizacji oprogramowania systemowego,
 • aktualizacji i walidacji oprogramowania symulacyjnego,
 • czasu wyłączenia z pracy maszynisty na potrzeby szkolenia,
 • delegacji maszynisty na cele szkoleniowe,
 • zastępstwa maszynisty na czas szkolenia.

Oczywiście trudno się z nimi nie zgodzić, dlatego tym bardziej ciekaw jestem dalszego rozwoju tego projektu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Centrum Szkoleń Symulacyjnych

  Centrum Szkoleń Symulacyjnych

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja mobilnego centrum szkoleniowego CSS

  Wizualizacja mobilnego centrum szkoleniowego CSS