Szybkość przyjazdu strażaków decyduje o czyimś życiu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
07.2017

O możliwościach wykorzystywania symulatorów i rzeczywistości wirtualnej w procesie szkolenia strażaków województwa zachodniopomorskiego rozmawiamy z Jackiem Jagodzkim, Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.  

Przygotowujecie się do zakupu symulatora wozu bojowego, czy może Pan więcej opowiedzieć o tym projekcie, skąd pomysł na tego typu symulator, jakie umiejętności będziecie ćwiczyć?

Pomysł zakupu symulatora dla województwa zachodniopomorskiego wiąże się z zaobserwowaną naszym zdaniem zbyt dużą wypadkowością pojazdów pożarniczych stąd konieczność doskonalenia  kierowców różnego rodzaju samochodów pożarniczych i specjalnych, które znajdują się w jednostkach Straży Pożarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szybkość przyjazdu strażaków decyduje o czyimś życiu, a dokładając do tego warunki metrologiczne i warunki drogowe, a także biorąc pod uwagę wartość pojazdów najbardziej efektywnym jest doskonalenie kierowców  w warunkach symulacyjnych. Dodatkowo ćwicząc różne scenariusze, można kontrolować psychomotorykę kierowców odpowiedzialnych za życie ratowników znajdujących się w samochodach oraz osób znajdujących się w pobliżu trasy przejazdu. Nadmienić należy, że samochody pożarnicze są prowadzone przez kierowców pod pełnym obciążeniem. Zbiorniki są wypełnione wodą, a środek ciężkości jest często dużo wyżej niż w standardowych samochodach ciężarowych, co powoduje podatność tych samochodów na dłuższą drogę hamowania i na wywracanie.

Będzie to pierwszy symulator wozu bojowego Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, jak dziś wygląda proces szkolenia?

W Państwowej Straży Pożarnej nie było systemu szkolenia kierowców. Od pewnego czasu strażaków wysyłamy do ośrodków szkolenia kierowców, gdzie realizacja szkolenia jest połączona z elementami praktycznymi na płycie manewrowej. Możliwości te są jednak ograniczone ze względu na koszty. Symulator wozu bojowego jest nowością w Państwowej Straży Pożarnej. Symulator  w wersji mobilnej znajduje się obecnie w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, lecz wykorzystywany jest obecnie tylko stacjonarnie.  Możliwości jego wykorzystania w stosunku do potrzeb całego kraju są bardzo ograniczone.

Przy okazji wizyty studyjnej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozmawialiśmy o symulatorze wozu bojowego w wersji mobilnej, tymczasem na stronie Państwowej Straży Pożarnej pojawił się przetarg na dostawę symulatora jazdy wozu bojowego PSP na platformie dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Czy zmieniliście zdanie, co do wersji symulatora i rezygnujecie z mobilnego urządzenia, czy możemy spodziewać się kolejnego zamówienia?

Przetarg w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy jest skutkiem działań Szkoły skierowanych do stworzenia warunków szkolenia kierowców z terenu całej Polski ze względu na obecne zapotrzebowanie kraju. Kontener w Szkole znajdowałby się w budynku przeznaczonym do szkoleń symulacyjnych i ma to uzasadnienie w przypadku całościowego szkolenia realizowanego w Szkole. My jednak widzimy konieczność doskonalenia kierowców w naszym województwie w sposób jak najmniej uciążliwy dla strażaków, ale widzimy też potrzebę szkolenia  w trybie ciągłym.
W związku z powyższym widzimy potrzebę doskonalenia technik jazdy we własnym zakresie, co obniży koszty szkolenia. W naszym województwie widzimy konieczność symulatora w wersji mobilnej, którym dotrzemy do każdej jednostki ratowniczo gaśniczej oraz do większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa.

Na tym etapie zakładamy, że kadrę instruktorską stanowić będą wykładowcy z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP znajdującego się w miejscowości Borne Sulinowo. Jeśli jednak będzie większe zapotrzebowanie postaramy się przygotować również taką kadrę w powiatach.

Mobilny symulator daje ogromne możliwości szkolenia w przypadku rozproszonych jednostek. Państwowa Straż Pożarna ma ich ponad 500 w całym kraju. Jak będzie wyglądało takie szkolenie?

W naszym województwie jest 30 jednostek ratowniczo gaśniczych wraz z posterunkami. Dotarcie z procesem doskonalenia bezpośrednio do jednostek gwarantuje przeszkolenie kierowców w jednostce. Szkolenie realizowane będzie na podstawie opracowanego planu doskonalenia dostosowanego do potrzeb jednostki. Prognozujemy, że symulator będzie znajdował się przez tydzień w każdej z jednostek, aby przeszkolić jak największą grupę kierowców.

Czy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych również będą miały możliwość wykorzystywania symulatora?

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są integralnym elementem krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i jak najbardziej widzimy wykorzystanie symulatora do doskonalenia kierowców OSP. Proces doskonalenia kierowców OSP planujemy do wdrożenia po zakończeniu doskonalenia kierowców Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiaj nie wiemy jeszcze czy symulator mobilny dotrze do każdej z jednostek OSP  będących w KSRG, czy też przyjedziemy do komend i tam będzie realizowane doskonalenie kierowców OSP .

Czy przewidujecie możliwość wykorzystywania symulatora przez strażaków poza wyznaczonymi terminami szkoleń?

Przewidujemy  wykorzystanie symulatora przez cały rok na potrzeby własnego województwa. Terminarz szkoleń obejmować będzie proces doskonalenia dostosowany do potrzeb własnych, ale będzie też zależeć od zadań własnych realizowanych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość to symulator wykorzystywany będzie przez strażaków także poza wyznaczonymi terminami szkoleń. Jeśli będą możliwości będzie on mógł również być wykorzystywany przez inne województwa.

W przypadku wozów strażackich znaczenie może mieć prowadzenie wozu z i bez środka gaśniczego. Czy Wasz symulator przewiduje tego typu ćwiczenia?

Kierowcy prowadzący samochody pożarnicze zdają sobie sprawę, że w zbiorniku jest woda, która zależnie od ilości napełnienia zbiornika przemieszcza się powodując wpływ na technikę jazdy. Strażacy wiedzą, że należy przemieszczać się z pełnym zbiornikiem wodnym. Jednakże podczas akcji ratowniczo – gaśniczych jest różnie i niejednokrotnie trzeba się przemieszczać z częścią wody w zbiorniku np. podczas pożarów lasów. Pomimo specjalnych falochronów w zbiorniku, przemieszanie się wody ma duży wpływ na technikę jazdy i powyższe musi być uwzględnione w scenariuszach symulacji.

Symulator, to również właśnie scenariusze ćwiczeń. Jakiego typu symulacji mogą spodziewać się strażacy?

Poza ćwiczeniem techniki jazdy z różnym napełnieniem zbiornika z wodą przewidujemy jazdę innymi pojazdami znajdującymi się w Państwowej Straży Pożarnej np. podnośnikiem hydraulicznym, drabiną mechaniczną, ciężkimi samochodami gaśniczymi i innymi samochodami specjalistycznymi, które wykorzystywane są do ratowania życia ludzkiego. Oczywiście scenariusze przewidują różne warunki pogodowe jak i różne nieprzewidziane sytuacje drogowe np. wbiegnięcie osoby czy zwierzęcia na drogę itp.

Symulator wozu bojowego, to jedna z możliwości zwiększania kompetencji strażaków. Czy rozważacie większe wykorzystanie potencjału rzeczywistości wirtualnej w Państwowej Straży Pożarnej?

Wykorzystanie potencjału rzeczywistości wirtualnej w Państwowej Straży Pożarnej jest uzależniona od możliwości Szkół Pożarniczych, bo to one posiadają kompetencję szkolenia strażaków z terenu kraju.

Straż Pożarna, to nie tylko walka z pożarami, to cały system ratownictwa od wypadków komunikacyjnych po likwidację szkód klęsk żywiołowych. Jesteście właściwie przy każdym zdarzeniu, gdzie często to strażacy udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Symulatory ratownictwa medycznego, które umożliwiają ćwiczenie selekcji poszkodowanych, udzielania pierwszej pomocy, czy prowadzenia akcji ratowniczej w trudnych, szczególnych warunkach również jest w kręgu Waszych zainteresowań. Rozważacie zastosowanie środowiska symulacyjnego World of Rescue do szkolenia strażaków. Czy może Pan opowiedzieć o tym projekcie?

Mieliśmy możliwość obserwacji środowiska symulacyjnego World of Rescue wykorzystanego w  symulatorze ratownictwa medycznego. W województwie zachodniopomorskim w ramach posiadanych środków i możliwości Państwowej Straży Pożarnej chcielibyśmy rozbudować symulator mobilny wozu bojowego o dodatkowe stanowisko szkolenia załogi samochodu pożarniczego z procedur ratowniczych, które należy stosować podczas różnych zdarzeń. Powyższe ćwiczenie różnych założeń, które wykonuje się zespołowo miałoby na celu zgrywanie się strażaków podczas prowadzonych czynności ratowniczych i działań gaśniczych.

 bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczeciniebryg. mgr inż. Jacek Jagodzki, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Kieruje ośrodkiem szkolenia od 2006 roku.

Ośrodek mieszczący się w Bornem Sulinowie realizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe dla strażaków województwa zachodniopomorskiego. Ponadto ośrodek specjalizuje się w centralnym szkoleniu nurków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

    bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie