Symulator Impulsa POLREGIO

24
07.2018

Symulator powstał na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego i Newag i jest odzwierciedleniem elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa „Impuls”. 

Symulator znajduje się na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Szczecin Wzgórze Hetmańskie przy ul. Białowieskiej w Szczecinie. Urządzenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. 2014 poz. 1566).

Szkolenie na symulatorze może obejmować prowadzenie pociągu na odtworzonych trasach stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistych odcinków linii kolejowych:

Trasy te będą dowolnie konfigurowane przez Instruktora, który ma możliwość przestawiania zwrotnic i kierowania na odpowiedni tor w momencie tworzenia scenariuszy jak i podczas szkolenia.

Symulator posiada układ projekcji oparty na wielkoformatowych monitorach wysokiej rozdzielczości dla wizualizacji szyby czołowej i szyb bocznych, przy odtwarzaniu zarówno typowych, jak i niestandardowych zdarzeń eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak trudne warunki atmosferyczne (np. mgła, deszcz, śnieg, zmiana pory dnia/roku), nieprawidłowe działanie podzespołów infrastruktury kolejowej, wystąpienie sytuacji nieuniknionego zderzenia kolejowego z innym uczestnikiem ruchu kolejowego na tym samym torze, pojazdem drogowym na przejeździe lub potrącenie człowieka, lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dzięki modułowi dotykowego monitora wirtualnej maszynowni możliwe jest zasymulowanie przez instruktora jednej z kilkudziesięciu opracowanych awarii pojazdu kolejowego podczas szkolenia. W celu usunięcia awarii osoba szkolona musi wykonać czynności zgodnie ze scenariuszem postępowania jak i przepisami ruchu kolejowego. Monitor na czas prowadzenia pojazdu chowany będzie w ścianie tylnej kabiny.

Symulator pozwala na wyćwiczenie prawidłowych nawyków maszynisty, w sytuacji zagrożenia i poprawia bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dostosowany jest do pracy na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody 6DOF wraz z możliwością adaptacji systemu bezpieczeństwa symulatora.

Symulator zapewnia następujące funkcje, umożliwiające realizację wymaganych założeń szkoleniowych:

Nr.

Moduł

FMS Symulator

1

Pełna kabina lokomotywy (bez ściany tylnej)

2

Pulpit maszynisty

3

Monitor wirtualnej maszynowni VTM

4

Platforma ruchu 6DOF

DOSTOSOWANY

5

Stanowisko instruktora

6

Stanowisko obserwacyjne

7

System wizualizacji, system audio, Interfejs użytkownika

8

CGE (Central Grafic Engine)

9

Układ projekcji z wykorzystaniem rzutnika

10

Odwzorowanie trasy

12

System bezpieczeństwa

DOSTOSOWANY

13

Fundament platformy

W BUDYNKU

14

Szafy zasilająco-sterujące typu rack

Symulator składa się ze stanowiska szkoleniowego, gdzie maszynista lub kandydat na maszynistę odbywać będzie swoje szkolenie. Obsługa i nadzorowanie stanowiska realizowana jest przez instruktora ze stanowiska IOS. Stanowisko szkoleniowe wyposażone jest w:

Pomieszczenie symulatora zostało podzielone w odpowiedni sposób umożliwiając poprawne rozmieszczenie wszystkich modułów symulatora zgodnie z wymaganiami infrastruktury systemu. Adaptacja pomieszczeń umożliwia rozmieszczenie urządzeń wchodzących w skład symulatora, w tym odzwierciedlonej kabiny pojazdu kolejowego oraz części administracyjnej. Część administracyjna składa się ze stanowiska instruktora nadzorującego i weryfikującego proces szkolenia jak i operatora przygotowującego i kierującego pracą symulatora, części technicznej szafy zasilająco sterującej typu RACK oraz części pomieszczenia obserwacyjnego dla osób oczekujących na szkolenie.

POLREGIO oferować będzie i szeroko promować możliwość wykorzystania ich symulatora do szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych dedykowanych zarówno dla obecnych maszynistów jak i kandydatów na maszynistów lub osób uczących się.

Dzięki modułowej budowie symulatora pojazdu trakcyjnego 36WEa, możliwe jest przyszłe przystosowanie symulatora o dodatkowe komponenty lub modernizację istniejących tj. dostosowanie kabiny do pracy na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody 6DOF.

Producent

Autocomp Management Sp. z o.o.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie POLREGIO logo

  POLREGIO logo

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja kabiny osadzonej na platformie

  Wizualizacja kabiny osadzonej na platformie

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja kabiny symulatora

  Wizualizacja kabiny symulatora

 • Powiększ zdjęcie Wnętrze kabiny symulatora

  Wnętrze kabiny symulatora

 • Powiększ zdjęcie Wnętrze kabiny symulatora

  Wnętrze kabiny symulatora

 • Powiększ zdjęcie Pulpit elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa „Impuls”

  Pulpit elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa „Impuls”

 • Powiększ zdjęcie Pulpit elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa „Impuls”

  Pulpit elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEa „Impuls”

 • Powiększ zdjęcie Wizualizacja Centrum Szkoleniowego w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Szczecin Wzgórze Hetmańskie

  Wizualizacja Centrum Szkoleniowego w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Szczecin Wzgórze Hetmańskie

 • Powiększ zdjęcie Autocomp Management logo

  Autocomp Management logo

 • Powiększ zdjęcie Logo Województwa Zachodniopomorskiego

  Logo Województwa Zachodniopomorskiego