Symulator pojazdu kolejowego w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2016

W dniach 12-13 października w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. firma QUMAK SA zaprezentowała, wprowadzany na rynek innowacyjny symulator lokomotywy – SIMTRAQ.

Urządzenie firmy Qumak zostało opracowane z wykorzystaniem najnowszych technologii – odwzorowaniem tras w technologii 3D w najwyższej rozdzielczości ultra HD. Symulator przeznaczony jest dla przewoźników kolejowych, ośrodków szkoleniowych oraz egzaminacyjnych, a także przedsiębiorstw prowadzących szkolenia maszynistów.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście od 2014 roku wykorzystuje symulator pojazdu kolejowego realizując szkolenia dla kandydatów na maszynistów, zarówno w ramach kursu na licencję, jak i na świadectwo maszynisty. Przewoźnik do końca bieżącego roku w ramach realizowanych szkoleń w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania skieruje na szkolenia z wykorzystaniem symulatora 25 uczestników szkolenia na licencję oraz 20 uczestników szkolenia na świadectwo maszynisty.

Zaprezentowany przez Qumak symulator posiada szereg zalet ułatwiających szkolenie. W ramach kursu istnieje możliwość bezpiecznego trenowania w różnorodnych, trudnych sytuacjach, z jakimi w praktyce mogą spotkać się maszyniści. Daje to szanse na sprawdzanie reakcji kierującego pojazdem na występujące zdarzenia nagłe, niebezpieczne lub rzadko spotykane. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie pracowników trójmiejskiej spółki. Jakość i wszechstronność urządzenia docenili zarówno bardzo doświadczeni maszyniści, jak również młodzi adepci zawodu, kandydaci do jego wykonywania, ale także pozostali pracownicy SKM-ki. Prezentacja symulatora w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania w PKP Szybka Kolej Miejska w  Trójmieście Sp. z o.o. wynikała z konieczności realizowania jego fundamentalnych zadań. Priorytetowym zadaniem dla Ośrodka jest organizowanie i realizacja procesu nabywania, potwierdzania i posiadania wiedzy zawodowej oraz umiejętności maszynistów.

W Ośrodku odbywają się dwuetapowe szkolenia (licencja i świadectwo maszynisty) oraz stosowne egzaminy końcowe. W ramach doskonalenia zawodowego (rozszerzanie uprawnień określonych w świadectwie maszynisty) Ośrodek organizuje szkolenia oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dotyczących określonego typu pojazdu lub rodzaju infrastruktury kolejowej. SKM w 2016 r. zorganizowała 9 takich szkoleń, w których łącznie udział wzięło 91 maszynistów.

Zwieńczeniem działań dotyczących uprawnień zawodowych jest pomoc maszynistom w ubieganiu się o licencję maszynisty (składaniu elektronicznych wniosków do UTK), a także wydawanie świadectw maszynisty oraz prowadzenie rejestru świadectw maszynistów.

Istotnym jest to, że obszar działania Ośrodka wobec maszynistów ulega stałemu rozszerzeniu. W 2014 roku, zwracając uwagę na dbałość o kondycję psychofizyczną maszynistów, Spółka uruchomiła program wsparcia psychologicznego. Priorytetowo w tym wypadku traktowani są pracownicy uczestniczący w zdarzeniu kolejowym lub przeżywający kryzys emocjonalny związany z wypadkami.

Prowadzona działalność szkoleniowa jest stale ewaluowana. To między innymi z uwagi na wnioski płynące z realizacji szkoleń kandydatów na maszynistów pod koniec ubiegłego roku wdrożony został w Spółce program mentoringu dla uczestników szkoleń na świadectwo maszynisty. Dzięki wsparciu mentorów (doświadczonych i cieszących się autorytetem maszynistów) ten wielomiesięczny okres przygotowania do wykonywania zadań jest dla 20 uczestników znacznie bardziej efektywny, a możliwość odbywania stałych indywidualnych konsultacji ułatwia proces integracji z firmą i podnosi poziom komunikacji międzypokoleniowej.

Warto dodać, że działania ukierunkowane na kadrę maszynistów nie wyczerpują zadań Ośrodka. W ostatnich 12 miesiącach Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania, odpowiadając na bieżące potrzeby Spółki, zrealizował zawodowe kursy kwalifikacyjne na stanowiska: dyżurnego ruchu, kierownika pociągu, konduktora. Organizował także szkolenia dla funkcjonariuszy SOK w zakresie stosowania technik interwencyjnych, szkolenia okresowe BHP (w okresie trzech kwartałów br. dla blisko 300 osób w 21 grupach), szkolenia ze stosowania defibrylatora AED i udzielania pierwszej pomocy, a także cyklicznie odbywające się pouczenia okresowe, w których udział wzięło blisko 1000 uczestników.

Poza tym niebagatelnym zadaniem Ośrodka jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów (kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych) na różnorodne stanowiska pracy występujące w Spółce. W okresie trzech kwartałów 2016 roku odbyły się łącznie 22 egzaminy (m.in. na stanowiskach: maszynista poj. trakcyjnego, rewident taboru, dyżurny ruchu, kierownik pociągu, kasjer, kontroler biletów), w których udział brało 54 uczestników. Przed Ośrodkiem w tym roku pozostaje jeszcze organizacja egzaminu po zakończeniu szkolenia na licencję maszynisty oraz na stanowisko konduktora.

Marcin Trzaska Dyrektor ds. sektora kolejowego, QumakMarcin Trzaska Dyrektor ds. sektora kolejowego, Qumak

Celem Qumak SA było pokazanie prawdziwego, w pełni zakresowego symulatora, umożliwiającego szkolenie maszynistów w pełnym zakresie symulacji ruchu z bardzo dobrym odtworzeniem świata rzeczywistego w wymiarze wirtualnym, posiadającego bogaty katalog zdarzeń awaryjnych. Symulator wiernie odzwierciedla kabinę maszynisty, a także symuluje wszystkie możliwe warunki atmosferyczne. Warto podkreślić, że Symulator SIMTRAQ posiada możliwość dynamicznego generowania przez instruktora różnorodnych scenariuszy w czasie jazdy osoby szkolonej.

Katarzyna Rewers-Dawid
Naczelnik Ośrodka
Szkolenia i Egzaminowania
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

fot. Krzysztof Mocarny

Źródło:

Raport Kolejowy logo

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Raport Kolejowy

  Raport Kolejowy

 • Powiększ zdjęcie Maciej Trzaska Qumak, Maciej Lignowski, Prezes SKM Trójmiasto

  Maciej Trzaska Qumak, Maciej Lignowski, Prezes SKM Trójmiasto

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie w SKM Trójmiasto widok kabiny instruktora

  Szkolenie w SKM Trójmiasto widok kabiny instruktora

 • Powiększ zdjęcie Szkolenie w SKM Trójmiasto widok pulpitu maszynisty

  Szkolenie w SKM Trójmiasto widok pulpitu maszynisty