Symulator Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
08.2016

Symulator uruchomiony w 2016 r. zlokalizowany na terenie Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu. Symulator jest odzwierciedleniem zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57AL.

Kabina symulatora stanowi dokładne odzwierciedlenie rzeczywistego pojazdu z wykorzystaniem rzeczywistych elementów zastosowanych na stanowisku maszynisty. Umożliwia symulacje prowadzenia pociągu na zwizualizowanych trasach stanowiących odzwierciedlenie odcinka linii kolejowych Warszawa Zachodnia – Poznań Główny. Scenariusze przewidują zarówno typowe, jak i niestandardowe sytuacje eksploatacyjne, techniczne i pogodowe.

Główne cechy konstrukcyjne symulatora jazdy EN57AL:

 • umożliwia przeprowadzenie szkoleń maszynistów sterujących pojazdami w formie ćwiczenia koordynowanego przez maszynistę instruktora,
 • przed ćwiczeniem opracowywane są ich scenariusze uwzględniające m.in. nietypowe sytuacje ruchowe mogące być przyczyną zagrożeń, sytuacje odwzorowujące rzeczywiste zdarzenia; scenariusze są zapisywane i powtarzalne,
 • prowadzący ćwiczenie ma możliwość interakcji podczas jego przebiegu, np. poprzez dodawanie przeszkód na przejazdach, zmianę sygnałów wyświetlanych przez sygnalizatory, symulowanie sytuacji ruchowych,
 • prowadzący ćwiczenie może zasymulować uszkodzenia pojazdu, będące jednym z elementów ćwiczenia,
 • symulator zabudowany jest w oddzielnym pomieszczeniu, stanowisko instruktora jest fizycznie oddzielone od kabiny symulacyjnej, dodatkowo kabina symulacyjna wyposażona jest w zamykane drzwi – układ ten stwarza warunki zbliżone do takich, w jakich znajduje się maszynista podczas pracy (pracuje samodzielnie), 
 • instruktor może porozumiewać się z maszynistą za pomocą interkomu oraz poprzez radiotelefon, symulując tym samym rozmowy z dyżurnym ruchu (to też jest element ćwiczenia),
 • wszystkie działania podejmowane przez maszynistę są rejestrowane, podobnie jak obraz i dźwięk z kabiny w celu dokumentacji ćwiczenia i ewentualnego omówienia,
 • stanowisko instruktora wyposażone jest w monitory odwzorowujące urządzenia w kabinie oraz wskazujące ich użycie przez maszynistę, dzięki czemu prowadzący ćwiczenie ma pełny wgląd do jego przebiegu i może omówić je z uczestnikiem szkolenia,
 • kabina symulatora stanowi dokładne odzwierciedlenie rzeczywistego pojazdu z wykorzystaniem rzeczywistych elementów zastosowanych na stanowisku maszynisty (w innych symulatorach urządzenia są wyświetlane na monitorach dotykowych, np. radiotelefon); zainstalowane urządzenia symulują pracę pojazdu w połączeniu z towarzyszącymi dźwiękami,
 • symulator posiada zaimplementowany wirtualny model pojazdu (VTM), odwzorowujący podzespoły i urządzenia w całym pojeździe – dzięki takiemu podejściu możliwa jest np. symulacja uszkodzonych drzwi czy rozpiętego sprzęgu pneumatycznego (w obu tych przypadkach rzeczywiste miejsca usterek zlokalizowane są poza kabiną maszynisty, ponieważ pojazd ma długość ponad 60m). Maszynista w celu lokalizacji usterki i jej naprawy musi wirtualnie „przejść” do odpowiedniego miejsca w pojeździe i wykonać założone czynności. Ponadto za pośrednictwem VTM można obsłużyć zabezpieczenia (tzn. bezpieczniki) obwodów elektrycznych oraz inne elementy wykonawcze pojazdu, dokonując odpowiednich przełączeń aparatów. Oczywiście każde działanie podjęte poprzez VTM znajduje odzwierciedlenie w pracy symulowanego pojazdu,
 • symulowana trasa przejazdu: Warszawa Zachodnia – Poznań Główny,
 • odwzorowane układy torowe stacji, umożliwiające zasymulowanie różnych sytuacji ruchowych m.in. manewrów, jazdy po torze lewym, wjazdu i wyjazdu na różne tory stacyjne,
 • możliwość dodania przeszkód na torze oraz innych pociągów poruszających się po tym samym lub sąsiednich torach (w dowolnym kierunku),
 • możliwość zmiany wskazań sygnalizatorów, w tym sygnałów wątpliwych lub całkowitego wygaszenia semaforów (ciemny), wyświetlenia wskaźnika W24 itp.
 • możliwość zasymulowania nadania sygnału RADIOSTOP,
 • możliwość zasymulowania dowolnej pory doby, pory roku oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła), ograniczając tym samym możliwość obserwacji szlaku przez maszynistę (warunki odpowiadające rzeczywistym),
 • możliwość zasymulowania poślizgu (poprzez zmianę współczynnika przyczepności koła do szyny).

Opis i wyposażenie

W skład symulatora wchodzą: 

 1. Stanowisko szkoleniowe, stanowisko symulacyjne, stanowisko instruktora;
 2. System symulacji stanowiska szkoleniowego;
 3. Pulpit maszynisty;
 4. System dźwiękowy.
 • Zastosowanie wiernej kopii elementów oryginalnych zastosowanych w kabinie pojazdu rzeczywistego.
 • System projekcji ON-SCREEN znacznie poprawiający odczucia maszynisty i przybliżający trening w symulatorze do warunków rzeczywistych.
 • Stanowisko symulatora jazdy pociągiem jako system stanowiska kontrolnego umożliwiającego pełną kontrolę systemu, przeprowadzanie wszystkich operacji treningowych, komunikowanie się z osobą szkoloną oraz ocenę, nagrywanie i odtwarzanie sesji symulacyjnych.
 • Przestrzenny system dźwięku dający w pełni realistyczne wrażenie przebywania w rzeczywistej kabinie.
 • Możliwa symulacja elementów znajdujących się w pojeździe dzięki VTM.
 • Szeroka gama awarii i zdarzeń.

Przeznaczenie i zastosowanie

Symulator przeznaczony jest do wykorzystania w procesie nauczania maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz doskonalenia przez nich umiejętności jazdy w trudnych i niebezpiecznych warunkach i umożliwia realizację ćwiczeń w szerokim zakresie.

Symulator odpowiada wymaganiom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23.10.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1566) w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Producent

Autocomp Management Sp. z o.o.

PR logo

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Widok z kabiny maszynisty

  Widok z kabiny maszynisty

 • Powiększ zdjęcie Kabina Maszynisty

  Kabina Maszynisty

 • Powiększ zdjęcie Stanowisko instruktora

  Stanowisko instruktora